Ch Ritzilyn Rick O’Shay

 
Trouble-in-Paradise De Ria Vela

 
Ch. Ritzilyn Brandon

 
Pearlbarn Periwinkle for Ritzilyn

 
Ch Zampanzar Alwaysyou

 
Toscane Du Bois De La Rayere

-

-

-

-

-

-

-

-